# Player Games
1. Bebeck 1 9
2. Jaja t amo majo 4 8
2. Sheejan Tripathi 1 8
4. Kanil Maharjan 1 7
5. Sana Maharjan 5 6
5. Ashmita Manandhar Shresth 1 6
7. Roshan Bajra56 1 5
7. Manjik Shrestha 1 5
9. Sailendra 1 3
9. Samjhana Karki 1 3
11. Anish Manandhar 1 1
11. Vanesa micha 2 1
13. Shristi Khayargoli 1 0
13. En un cumple bro 1 0
Statistics are updated every ~hour

Publicité