# Player Games
1. drisha 33 58
2. TheAstronomer 7 25
2. White peacock 13 25
4. Jack1 13 24
5. Sai Nikhil 3 22
5. VMada 3 22
7. Kinjal Kansara 11 20
8. Saum 13 19
9. Gaurie Arora 3 18
9. andy Shaw 18 18
11. Ananya Aherrao 14 17
12. Abhishek Habbu 1 16
13. Pratibha Sharma 1 15
13. Habib Mollah 1 15
13. Snowy Owl 5 15
16. Akshay Mundhe 1 13
16. Aditi Saxena 2 13
16. Yudhish Kalluri 3 13
19. Dharshini Elavarasan 2 12
19. Piran Engg 3 12
19. D3adshot 3 12
19. Anjali Rana 4 12
19. Lipi Jain 4 12
24. Dev Seth 1 11
24. Akshar 2 11
26. Abhinav Jain 8289 4 10
26. vardhuj 3 10
26. HungHorse 3 10
26. Kishan Kavadia 1 10
26. Gurpreet Bhatia 1 10
26. Swati Jajal 1 10
32. Manish 2 9
32. Aashna Sangai 1 9
32. Arushi Airan 1 9
32. Basile Frantz Laurent 1 9
32. Aman Jaiswal 1 9
32. Kratitva Agrawal 1 9
32. Swarangi More 1 9
32. Nigudkar Sneha 1 9
32. Harshit Sharma 1 9
32. Haon Yang 1 9
42. Khara1 5 8
42. gameenforcer 4 8
42. Somya Arora 1 8
45. U.S. Nikith 1 7
45. Sreenithi Elavarasan 1 7
45. Shailesh Pratap Singh 1 7
45. nitin pandey 1 7
45. INSERT NAME 1 7
45. Sasta fawad 1 7
Statistics are updated every ~hour

Statistiques

Stats par pays de joueurs

Publicité